Kascommissie

De belangrijkste taak van de kascommissie is het controleren van de penningmeester. De penningmeester en de kascommissie komen enkele malen per jaar bij elkaar om de financiële situatie van de vereniging onder de loep te nemen. De kascommissie controleert de balans, de baten en de lasten. Tijdens de algemene ledenvergadering brengt de kascommissie verslag uit over haar bevindingen. Op deze manier blijft de financiële situatie van de vereniging inzichtelijk voor alle leden.

 

De kascommissie bestaat uit:

 

Algemeen lid:
Klaas Arjen Bootsma
Algemeen lid:
Igor Damming
Reserve lid:
Joris Kunst