Bestuur 2017-2018

In het seizoen 2017 - 2018 bestond het bestuur uit:

Voorzitter:
Sharmaine Linker
Secretaris:
Marianka Wajer
Penningmeester:
Gert van Dam (vanaf oktober Igor Damming)
Technisch Coördinator:
Tim van Haeringen
Lid externe betrekkingen:   
Igor Damming