Bestuur 2016-2017

In het seizoen 2016 - 2017 bestond het bestuur uit:

Voorzitter:
Marco Holtrop
Secretaris:
Joris Kunst
Penningmeester:
Gert van Dam
Technisch lid:
Igor Damming
Lid externe betrekkingen:
Lieke Kruize