Bestuur 2015-2016

In het seizoen 2015 - 2016 bestond het bestuur uit:

Voorzitter:
Klaas Arjen Bootsma
Secretaris:
Wendy Dekker
Penningmeester:
Emma de Jager
Technisch lid:
Marco Oosterhaven
Lid externe betrekkingen:
Marjolein Stam


(v.l.n.r. Marjolijn, Klaas Arjen, Marco, Emma, Wendy)