Bestuur 2014-2015

In het seizoen 2014 - 2015 bestond het bestuur uit:

Voorzitter:
Sebastiaan van Wijk
Secretaris:
Wendy Dekker
Penningmeester:
Emma de Jager
Technisch lid:
Marco Oosterhaven
Lid externe betrekkingen:
Klaas Arjen Bootsma