Bestuur 2011-2012

In het seizoen 2011-2012 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 

Voorzitter:
Marten Huizinga
Secretaris:
Frank Woesthuis
Penningmeester:
Wim Bos
Technisch lid:
Alwin Hartman
Lid externe betrekkingen:
Greace Peeters

 

v.l.n.r. Frank Woesthuis, Alwin Hartman, Marten Huizinga, Wim Bos, Greace Peeters

v.l.n.r. Frank Woesthuis, Alwin Hartman, Marten Huizinga, Wim Bos, Greace Peeters