Bestuur 2008-2009

In het seizoen 2008-2009 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 

Voorzitter:
Sander Pijpers (vanaf mei: Ellen Woesthuis)
Secretaris:
Willem Vonhof
Penningmeester:
Duurt Johan van der Hoek
Technisch lid:
Sharon van Geffen (Vanaf mei: Mandy Lenderink)
Lid externe betrekkingen:
Esther Kuilman